ใส่ความเห็น

VB 6.0

โปรแกรม VB 6.0 ตัวเต็มนะครับโหลดไปใช้งานกันได้ ผม Upload เองเลย

About Visual Basic 6_0

Download Here

—————————————————————————————————————–

การใช้งาน String Function

asc() ใช้แปลงตัวอักษร ไปเป็น รหัส ASCII
chr() ใช้แปลงรหัส ASCII ไปเป็น ตัวอักษร
str() ใช้แปลงข้อมูลชนิดตัวเลข ไปเป็น ข้อมูลชนิดString
val() ใช้แปลงข้อมูลชนิด String ไปเป็น ข้อมูลชนิด
Ucase()ใช้เปลี่ยน ตัวอักษร ให้เป็น ตัวพิมพ์ใหญ่ ทั้งหมด
Lcase()ใช้เปลี่ยน ตัวอักษร ให้เป็น ตัวพิมพ์เล็ก ทั้งหมด
trim() ใช้ตัด ช่องว่างในข้อมูลชนิด String ทั้งด้านซ้ายและขวาออก
Ltrim()ใช้ตัด ช่องว่างในข้อมูลชนิด String ทางด้านซ้ายออก
Rtrim()ใช้ตัด ช่องว่างในข้อมูลชนิด String ทางด้านขวาออก
split()ใช้แปลง ตัวแปรชนิด String ไปเป็น ตัวแปรชนิด Array
join() ใช้แปลง ตัวแปรชนิด Array ไปเป็น ตัวแปรชนิดString
Instr()ใช้ค้นหา ตัวอักษร ใน ข้อมูลชนิดString โดยจะเริ่มค้นหาจากหน้าไปหลัง
InstrRev()ใช้ค้นหา ตัวอักษร ใน ข้อมูลชนิดString โดยจะเริ่มค้นหาจากหลังไปหน้า
Right()ใช้ดึงข้อความ ในข้อมูลชนิดString โดยเริ่มดึงจากทาง ด้านขวา
Left() ใช้ดึงข้อความ ในข้อมูลชนิด String โดยเริ่มดึงจากทาง ด้านซ้าย
Mid() ใช้ดึงข้อความ ในข้อมูลชนิดString โดยเริ่มดึงจากตำแหน่งที่กำหนด
Len() ใช้คืนค่า ความยาว ของข้อมูลชนิดString
Replace() ใช้แทนที่ ข้อความในข้อมูลชนิด String
StrReverse() ใช้กลับข้อความ จากหน้าไปหลัง หลังไปหน้า ของข้อมูลชนิด String
string ใช้กำหนด ตัวอักษร ให้เป็น ตัวอักษรซ้ำๆกัน
space()ใช้กำหนด ช่องว่าง ตามจำนวนที่กำหนด
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://code.function.in.th/vb6/string

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

แปลเพลง VB 6.0 VB 2010 source code

VB2010 แปล แปลเพลง เนื้อเพลง VB 6.0 โหลดเพลงฟรี โหลดเพลง โหลด Mediafire เพลงลูกทุ่ง เพลงใหม่ เพลงลูกทุ่งมาใหม่ เพลงมันส์ โหลดเพลง free เพลงสตริง สตริง

pathrix / blog

journal and other stories

%d bloggers like this: